Σώμα

Λιποαναρρόφηση

Αφαίρεση τοπικού πάχους

Λιποαναρρόφηση

Αφαίρεση τοπικού πάχους

Κοιλιοπλαστική

Δημιουργία επίπεδης νεανικής κοιλιάς

Βραχιονοπλαστική

Αντιμετώπιση χαλάρωσης στα μπράτσα

Βραχιονοπλαστική

Αντιμετώπιση χαλάρωσης στα μπράτσα

Μηροπλαστική

Διόρθωση χαλάρωσης μηρών

Μηροπλαστική

Διόρθωση χαλάρωσης μηρών

Αιδιοπλαστική

Διόρθωση σχήματος αιδίου

©2015 Synergy | Powered by Stonewave