Ανοικτή ρινοπλαστική

30 2015 0
Ανοικτή ρινοπλαστική

Ανοικτή ρινοπλαστική

Η ανοικτή ρινοπλαστική είναι μία τεχνική ρινοπλαστικής. Υπάρχουν δύο μέθοδοι. Η ανοικτή και η κλειστή. Η ανοικτή γίνεται με μια μικρή τομή στο κάτω μέρος της μύτης (στην στηλίδα) από όπου ο Πλαστικός Χειρουργός μπορεί να ανοίξει την μύτη έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελέσει όλες τις διορθώσεις στο σχήμα της μύτης αλλά και να έχει καλύτερη πρόσβαση στο διάφραγμα, όταν χρειάζεται να διορθωθεί ή για να πάρει ένα κομμάτι του χόνδρου του διαφράγματος για να το χρησιμοποιήσει σαν χόνδρινο μόσχευμα. Η μέθοδος χρεισημοποιείται από τους γιατρούς της synergy οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην Αμερική στην αντίστοιχη τεχνική.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου  σε σχέση με την κλειστή ρινοπλαστική είναι πολλά. Μπορεί να γίνουν οι όποιες διορθώσεις στην μύτη με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια διότι υπάρχει άμεση όραση των ανατομικών δομών, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με την κλειστή. Η διόρθωση της κορυφής της μύτης (ακρορινίου) γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και μπορεόυν να χησιμοποιηθούν χόνδρινα μοσχεύματα ή να γίνει διόρθωση σε πολλά σημεία στους κάτω πλάγιους χόνδρους της μύτης.Με την ανοικτή ρινοπλαστική μπορεί να τοποθετηθεί υποστήριξη στο κάτω τμήμα της μύτης ώστε το αποτέλεσμα να διατηρηθεί στο πέρασμα του χρόνου.Η τομή που γίνεται και η ουλή που αφήνει, είναι πολύ μικρή και σε τέτοιο σημείο που δεν γίνεται αντιληπτή.Ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί παράπονο από την πλευρά του ασθενούς για την ουλή.Από τα μειωνεκτήματα της μεθόδου μπορεί να θεωρηθούν η μεγαλύτερη διάρκεια του χειρουργείου η οποία οφείλεται στον χρόνο που απαιτείται για να “ανοίξει” ο πλαστικός χειρουργός το κάτω τμήμα της μύτης.Επίσης στην μετεγχειρητική πορεία μπορεί να παρατηρηθεί καθυστέρηση στην αποδρομή του οιδήματος (πρηξίματος) στο κάτω τμήμα της μύτης (ακρορίνιο), κάτι βέβαια που υποχωρεί με το πέρασμα του χρόνου.Τα πλεονεκτήματα όμως όσο αφορά την ακρίβεια των χειρισμών και την δυνατότητα διαμόρφωσης λεπτομερειών στο σχήμα της μύτης είναι πολύ περισσότερα και τελικά το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με την ανοικτή ρινοπλασιτκή είναι πολύ καλύτερο σε βάθος χρόνου.

Αφήστε σχόλιο
©2015 Synergy | Powered by Stonewave