Φωτογραφίες Πλαστικών Σώματος Πριν και Μετά

Λιποαναρρόφηση

Αφαίρεση τοπικού πάχους

Κοιλιοπλαστική

Δημιουργία επίπεδης νεανικής κοιλιάς

Βραχιονοπλαστική

Αντιμετώπιση χαλάρωσης στα μπράτσα

Μηροπλαστική

Διόρθωση χαλάρωσης μηρών

Αιδιοπλαστική

Διόρθωση σχήματος αιδίου

©2015 Synergy | Powered by Stonewave