Λιποαναρρόφηση

Αφαίρεση τοπικού πάχους

606 3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση στην κοιλιά και στα love handles

3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση στην κοιλιά και στα love handles

603 3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση τροχαντήρων (ψωμάκια)

3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση τροχαντήρων (ψωμάκια)

600 1 μήνα μετά από λιποαναρρόφηση τροχαντήρων (ψωμάκια)

1 μήνα μετά από λιποαναρρόφηση τροχαντήρων (ψωμάκια)

597 1 μήνα μετά από λιποαναρρόφηση τροχαντήρων (ψωμάκια)

1 μήνα μετά από λιποαναρρόφηση τροχαντήρων (ψωμάκια)

594 3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση στην κοιλιά και στα love handles

3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση στην κοιλιά και στα love handles

575 3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση πλευρικών τόξων

3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση πλευρικών τόξων

591 3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση στα love handles

3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση στα love handles

588 3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση στα love handles

3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση στα love handles

585 1 μήνα μετά από λιποαναρρόφηση στα love handles

1 μήνα μετά από λιποαναρρόφηση στα love handles

582 1 μήνα μετά λιποαναρρόφηση στην κοιλιά

1 μήνα μετά λιποαναρρόφηση στην κοιλιά

579 3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση τροχαντήρων(ψωμάκια)

3 μήνες μετά από λιποαναρρόφηση τροχαντήρων(ψωμάκια)

©2015 Synergy | Powered by Stonewave