Αφαίρεση σπίλων

‘Ελιές’ δέρματος. Έλεγχος – Αντιμετώπιση

893 1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

890 1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

887 1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

884 1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

881 1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

878 1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

1 μήνα μετά από κατ εφαπτομένη εκτομή-φωτοπηξία με Laser CO2

©2015 Synergy | Powered by Stonewave