Διόρθωση σχήματος – Λειτουργίας της Μύτης

2445 Μείωση Ρινικού ήβου 3ου βαθμού, 6 μήνες μετά

Μείωση Ρινικού ήβου 3ου βαθμού, 6 μήνες μετά

2452 Μείωση Ρινικού ήβου 3ου βαθμού, 6 μήνες μετά

Μείωση Ρινικού ήβου 3ου βαθμού, 6 μήνες μετά

2448 Μείωση Ρινικού ήβου 3ου βαθμού, 6 μήνες μετά

Μείωση Ρινικού ήβου 3ου βαθμού, 6 μήνες μετά

452 Μείωση μήκους της Μύτης

Μείωση μήκους της Μύτης

455 Διόρθωση Ρινικού ήβου (καμπούρας) 3ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου (καμπούρας) 3ου βαθμού

450 Διόρθωση γωνίας της Μύτης

Διόρθωση γωνίας της Μύτης

448 Μείωση μήκους της Μύτης

Μείωση μήκους της Μύτης

446 Διόρθωση Ρινικού ήβου (καμπούρας) 2ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου (καμπούρας) 2ου βαθμού

444 Διόρθωση γωνίας της Μύτης

Διόρθωση γωνίας της Μύτης

439 Διόρθωση Ρινικού ήβου 2ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου 2ου βαθμού

436 Διόρθωση γωνίας της Μύτης

Διόρθωση γωνίας της Μύτης

433 Διόρθωση γωνίας της μύτης

Διόρθωση γωνίας της μύτης

430 Διόρθωση Ρινικού ήβου (καμούρας) 1ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου (καμούρας) 1ου βαθμού

427 Διόρθωση Ακορινίου-Boxy Tip

Διόρθωση Ακορινίου-Boxy Tip

424 Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

421 Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

418 Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

415 Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

412 Μείωση ράχεως Διαφράγματος

Μείωση ράχεως Διαφράγματος

409 Μείωση ράχεως Διαφράγματος

Μείωση ράχεως Διαφράγματος

406 Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

403 Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 2ου βαθμού

400 Διόρθωση Ρινικής παρεκτόπισης δεξιά

Διόρθωση Ρινικής παρεκτόπισης δεξιά

397 Διόρθωση Σκολιωτικού Διαφράγματος

Διόρθωση Σκολιωτικού Διαφράγματος

394 Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 3ου βαθμού

Διόρθωση Ρινικού ήβου(καμπούρας) 3ου βαθμού

391 Μείωση μήκους της Μύτης

Μείωση μήκους της Μύτης

388 Διόρθωση γωνίας της Μύτης

Διόρθωση γωνίας της Μύτης

©2015 Synergy | Powered by Stonewave