Αποκατάσταση μαστού

Υπηρεσίες αποκατάστασης μαστού, πλαστικοί χειρούργοι, πλαστική χειρουργική, πλαστικοι χειρουργοι, synergy, Synergy, Υπηρεσίες, αποκατάσταση μαστού, αποκατάστασης μαστού, μαστεκτομή, επανόρθωση, μαστός

Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

Ο φόβος του καρκίνου του μαστού είναι κοινός ανάμεσα στο γυναικείο πληθυσμό, καθώς η πιθανότητα να ασθενήσει κάποια γυναίκα από καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της είναι αρκετά υψηλή. Η δε εμφάνιση και υγεία του στήθους αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την γυναίκα, τόσο χειρουργικά, όσο και ψυχολογικά. Όταν μια γυναίκα υποβάλλεται σε μαστεκτομή για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού υπόκειται σε μια τραυματική εμπειρία, ιδιαίτερα εάν δεν έχει γνώση των προσφερόμενων δυνατοτήτων για την επανόρθωση του στήθους της.

Η επανόρθωση του στήθους μπορεί σχεδόν να το επαναφέρει στη φυσιολογική του εμφάνιση, να ελαττώσει το μετεγχειρητικό άγχος, να βελτιώσει την εμφάνιση του σώματος και την αυτοπεποίθηση της ασθενούς και τέλος να απλοποιήσει πρακτικά θέματα, όπως την επιλογή ενδυμάτων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

Σχεδόν κάθε γυναίκα που έχει καλή υγεία, ανεξάρτητα από τον τύπο της μαστεκτομής στην οποία θα υποβληθεί μπορεί να είναι υποψήφια για επανόρθωση στήθους. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αυτή είναι: – ο τύπος της μαστεκτομής – η χρήση ακτινοθεραπείας και / ή χημειοθεραπείας – η ηλικία – το ιατρικό ιστορικό της ασθενούς – η θέση και η ποιότητα της χειρουργικής ουλής – η ποιότητα του δέρματος – η ύπαρξη ή όχι μετεγχειρητικών ουλών στο κοιλιακό τοίχωμα και στην πλάτη.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ

 

1. Επανόρθωση κατά την επέμβαση της μαστεκτομής.

Περίπου 75% των επανορθώσεων του στήθους ξεκινούν κατά τον ίδιο χρόνο με την επέμβαση της μαστεκτομής. Ο πλαστικός χειρουργός και ο γενικός χειρουργός πρέπει να έχουν στενή συνεργασία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες των επιπλοκών, αφού ο γενικός χειρουργός όχι μόνο πρέπει να πραγματοποιήσει μια τεχνικά πλήρη μαστεκτομή, αλλά επίσης πρέπει να αφήσει αρκετό υγιή ιστό που θα χρησιμοποιηθεί για την επανόρθωση του στήθους από τον πλαστικό χειρουργό. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε άμεση επανόρθωση στήθους, αποφεύγουν επιπλέον χειρουργεία για την επίτευξη του στόχου αυτού και υποφέρουν λιγότερο από μετγχειρητική κατάθλιψη. επειδή η εικόνα του σώματός τους είναι περισσότερο κοντά στο φυσιολογικό. Μερικές φορές όμως, οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε άμεση επανόρθωση έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τα αποτελέσματα που αυτή μπορεί να προσφέρει. Αυτό επειδή δεν έχουν γνώση του ποια θα ήταν η εμφάνισή τους εάν δεν είχαν υποβληθεί άμεσα στην επανόρθωση αυτή.

2. Επανόρθωση στήθους σε δεύτερο χρόνο.

Οι ασθενείς, οι οποίοι ήδη υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή, αλλά δεν έγινε καμιά ταυτόχρονη προσπάθεια επανόρθωσης, μπορούν επίσης να ωφεληθούν από τις ίδιες χειρουργικές τεχνικές επανόρθωσης. Σ’ αυτή τη περίπτωση η χειρουργική πληγή είναι τελείως επουλωμένη και ο ασθενής έχει όλο το χρόνο να δεχτεί ψυχολογικά το αποτέλεσμα της μαστεκτομής, να συμπληρώσει τη χημειοθεραπευτική ή με χρήση ακτινοβολίας θεραπεία που μπορεί να απαιτείται και να είναι καλά ενημερωμένος για τις δυνατότητες επανόρθωσης που προσφέρονται στην περίπτωσή του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

Για τους περισσότερους ασθενείς η επανόρθωση θα απαιτήσει δυο με τρία χειρουργεία. Το πρώτο χειρουργείο και πιο σημαντικό είναι η δημιουργία ενός ικανοποιητικού μεγέθους στήθους. Το δεύτερο χειρουργείο συνίσταται, είτε σε επιπλέον τροποποίηση του σχήματος του στήθους, είτε στην τοποθέτηση μόνιμου προθέματος. Στο στάδιο αυτό γίνονται και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις (εάν χρειάζονται) στο αντίθετο στήθος, ώστε να επιτευχθεί η συμμετρία. Τελευταίο χειρουργείο αποτελεί η δημιουργία θηλής και θηλαίας άλου, που γίνεται εφόσον όλα τα προηγούμενα στάδια έχουν ολοκληρωθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Η επανόρθωση του στήθους επιτυγχάνεται με τη χρήση:

Προθεμάτων σιλικόνης: χρησιμοποιούνται όταν το εναπομείνον δέρμα και ο θωρακικός μυς μετά τη μαστεκτομή είναι αρκετά για την ικανοποιητική κάλυψη του προθέματος.

Διατατήρων δέρματος: είναι προθέματα που αποτελούνται από περίβλημα σιλικόνης, των οποίων η σταδιακή πλήρωση με φυσιολογικό ορό σε διάστημα λίγων μηνών, παρέχει αρκετό θωρακικό ιστό, δέρμα και λίπος ώστε σε δεύτερη φάση να τοποθετηθεί πρόθεμα που εμπεριέχει σιλικόνη.

Διατατήρων δέρματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μόνιμα προθέματα στήθους: αποτελούν διατατήρες δέρματος που περιέχουν κατά ένα ποσοστό του βάρους τους και gel σιλικόνης και που δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν σε δεύτερο στάδιο από άλλου τύπου πρόθεμα σιλικόνης.

Αυτόλογου ιστού (μυός, λίπους και δέρματος) που προέρχεται από άλλη περιοχή του σώματος για την επανόρθωση του στήθους με ή χωρίς τη χρήση προθέματος: αποτελεί εναλλακτική λύση επανόρθωσης του όγκου του μαστού σε περιπτώσεις, στις οποίες, είτε η ποιότητα, είτε η ποσότητα του εναπομείναντος μετά τη μαστεκτομή δέρματος και μυός δεν είναι ικανοποιητική ώστε να προσφέρει σωστή κάλυψη του προθέματος σιλικόνης ή του διατατήρα δέρματος, για την επίτευξη ενός αισθητικά αρμονικού αποτελέσματος. Οι κύριες περιοχές που χρησιμεύουν για τη λήψη του αυτόλογου ιστού είναι η κοιλιακή χώρα και η περιοχή της πλάτης. Τα μειονεκτήματα αυτών των τεχνικών είναι αφενός ότι αποτελούν μια πολύπλοκη χειρουργική πράξη και αφετέρου ότι στη δότρια περιοχή θα υπάρχει πάντα μια δεύτερη ουλή μετά την αφαίρεση των απαιτούμενων ιστών.

ΔΕΙΤΕ ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Δείτε εδώ φωτογραφίες πριν και μετά

Αποκατάσταση μαστού

Σχετικές Υπηρεσίες

Αυξητική στήθους

Αυξητική στήθους

Μεγέθυνση - σχηματισμός ελκυστικού στήθους

Ανόρθωση στήθους

Ανόρθωση στήθους

Αντιμετώπιση πεσμένου στήθους

Μειωτική στήθους

Μειωτική στήθους

Σμίκρυνση μεγάλου - πεσμένου στήθους

Αποκατάσταση θηλής

Αποκατάσταση θηλής

Αντιμετώπιση εισολκής θηλής

©2015 Synergy | Powered by Stonewave