Αποκατάσταση θηλής

Υπηρεσίες αποκατάστασης θηλής, πλαστικοί χειρούργοι, πλαστική χειρουργική, πλαστικοι χειρουργοι, synergy, Synergy, αποκατάσταση θηλής, εσολκής θηλής, στήθος, μαστεκτομή, μαστεκτομής

Αντιμετώπιση εισολκής θηλής

Υπηρεσίες αποκατάστασης θηλής

Αποκατάσταση θηλής γίνεται σε περιπτώσεις μαστεκτομής και αποκατάστασης μαστού, αλλά και σε περιπτώσεις εισολκής θηλής, δηλαδή όταν δεν υπάρχει προβολή, αλλά εισολκή της θηλής.

Σε περίπτωση αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή η επέμβαση γίνεται συνήθως σε 2ο χρόνο, δηλαδή αφού έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. Ο σχεδιασμός γίνεται με γνώμονα την κατά το δυνατό συμμετρία με την άλλη θηλή. Στο τελικό αποτέλεσμα η προβολή της νέας θηλής χάνει ένα ποσοστό του μήκους της. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν χρήση του δέρματος της περιοχής για σχηματισμό τοπικών κρημνών οποίοι δημιουργούν την προβολή της θηλής η οποία απουσιάζει. Στην συνέχεια γίνεται η δημιουργία θηλαίας άλω είτε με μεταμόσχευση δέρματος ολικού πάχους από περιοχές με σκουρόχρωμη χροιά είτε συχνότερα με ιατρική δερματοστιξία (Ιατρικό Tattoo).
 

Αποκατάσταση θηλής – Χαρακτηριστικά Επέμβασης

 

Διάρκεια Επέμβασης: Λιγότερο από 1 ώρα

Αναισθησία: Τοπική

Διάρκεια νοσηλείας: Δεν απαιτείται

Άμεση μετεγχειρητική εικόνα: Προσωρινό πρήξιμο πόνος & ήπιες εκχυμώσεις στην περιοχή.

Χρόνος επιστροφής: Στην εργασία: Άμεσα Στο γυμναστήριο: 1-2 εβδομάδες.

Διάρκεια αποτελεσμάτων: Μόνιμα.Η αρχική προβολή μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου κατά ένα ποσοστό.

Σχετικές Υπηρεσίες

Αυξητική στήθους

Αυξητική στήθους

Μεγέθυνση - σχηματισμός ελκυστικού στήθους

Ανόρθωση στήθους

Ανόρθωση στήθους

Αντιμετώπιση πεσμένου στήθους

Μειωτική στήθους

Μειωτική στήθους

Σμίκρυνση μεγάλου - πεσμένου στήθους

Αποκατάσταση μαστού

Αποκατάσταση μαστού

Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

©2015 Synergy | Powered by Stonewave